הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת נייר צילום והדפסה בהתאם לתקנה 34 (ב) המפנה לתקנה 38(8)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת שחר מוצרי נייר בע"מ שזכתה במכרז חשכ"ל 02-2019
היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לרכישות בפועל
תקופת התקשרות מאושרת: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף
מספר: H1077
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/01/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023