הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מערכות תשלומים וסליקה

מערכות תשלומים וסליקה

אחד מתפקידיו של בנק ישראל הינו "להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, במטרה להבטיח את יעילותן ויציבותן".

למערכות התשלומים תפקיד מפתח בפעילות החלקה והרציפה של הכלכלה והינן חלק חיוני של התשתית הכלכלית והפיננסית במשקים מודרניים. פעילות יציבה, בטוחה, אפקטיבית, יעילה  ותחרותית של מערכות התשלומים הינה קריטית לכלכלה ולשמירה על היציבות המוניטרית והפיננסית שבאחריות הבנק המרכזי.

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, אמונה על מילוי תפקידו זה של בנק ישראל. המחלקה מפעילה את מערכת זה"ב ומסלקת השיקים, מפקחת על אמצעי התשלום ומערכות התשלומים המבוקרות וקובעת אסטרטגיה ארוכת טווח למערך התשלומים.

1:32

מערכות התשלומים המופעלות בישראל

מערכת תשלומים היא אוסף של כללים, מכשירים או נהלים להעברה ולביצוע של הוראות תשלום בין משתתפיה, הכוללת את המשתתפים בה ואת מפעיליה.

קיים מגוון רחב של מערכות תשלומים הכולל, בין היתר, מערכות סליקה, מערכות תשלומים קמעונאיות, מתגים וסכמות אמצעי תשלום. 

מערכות התשלומים החשובות בישראל כוללות, בין היתר, את מערכת זה"ב, המיועדת להעברת סכומים גבוהים בזמן אמת ובאופן סופי; את מסלקת הנייר, המיועדת להעברת ממסרים (שיקים וזיכויים וחיובים שונים) הניתנים על גבי נייר. מסלקות אלה מנוהלות בבנק ישראל במחלקת תשלומים ומערכות סליקה.

למידע נוסף

פיקוח על מערכות התשלומים

תפקידו של בנק ישראל כמפקח על מערכות התשלומים הינו הבטחת יעילותן ויציבותן של מערכות התשלומים בישראל וזאת באמצעות ביצוע אסדרה, הערכה וביקורת למערכות התשלומים המבוקרות.

מערכות אלו כוללות הן מערכות טכנולוגיות המבצעות פעולות מיתוג, סילוקין וסליקה והן מערכות כללים (סכמות) המסדירים את אמצעי התשלום. 

לדף הפיקוח על מערכות תשלומים

 

מערכות מבוקרות:

מערכות מבוקרות הינן מערכות תשלומים שלדעת הנגיד, פעילותן חיונית לכלל מערך התשלומים במשק וקיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין עלולה לפגוע במערך התשלומים במשק.

המערכות המבוקרות הפועלות כיום בישראל הן: 

  • מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) המופעלת על ידי בנק ישראל;
  • מערכת ה-CLS המופעלת על ידי CLS bank;
  • מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" המופעלת על ידי מס"ב (מרכז סליקה בנקאי);
  • מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב" המופעלות על ידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים);
  • מערכת "מכשירי בנק אוטומטיים" המופעלות על ידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים) ;
  • מערכת "פרוטוקול אשראית אי.אם.וי המופעלת על ידי העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אם.אי.וי בישראל (ע"ר) ;

חזון מערך התשלומים

בנק ישראל נדרש לעצב חזון ארוך טווח למערך התשלומים, במסגרת זו מתבצעים יצירה ומיסוד בסיס מעשי לשיתוף פעולה עם שותפים פנימיים וחיצוניים בהליכים אלו; הגדרה והתוויה של החזון והאסטרטגיה של מערך התשלומים והסליקה בישראל לשנים הקרובות תוך בחינת הצורך והמגמות הן של הגופים המשתתפים במערך התשלומים והן של הציבור הרחב המשתמש באמצעי התשלום השונים; ניתוח תרחישים לביצוע תהליכים שונים ובחינת מגמות במערך התשלומים; ביצוע חקר, כתיבת ניירות עמדה וסקרים לשם קידום המדיניות במערך התשלומים.

שאלות ותשובות

כל לקוח רשאי לבצע העברות במערכת זה"ב באמצעות בנק מסחרי ישראלי שבו הוא מחזיק חשבון בשקלים.

שעות הפעילות של מערכת זה"ב ללקוחות הבנקים
- בימי עסקים רגילים – 07:45-18:30
- בימי שישי וערבי חג – 07:45-14:00 ​

במסלקת הצ'קים, לדוגמה, הממשיכה לפעול לצדה של מערכת זה"ב, מזוכה חשבונו של מקבל הצ'ק במועד התשלום רק על תנאי: הבנק שממנו נמשך הצ'ק רשאי שלא לכבד את הוראת התשלום, ובמקרה כזה הצ'ק מוחזר, בדרך כלל, ביום שלמחרת הפקדתו. סופיות התשלום בשיטה זו נקבעת אפוא באיחור. החזרת צ'ק אפשרית על פי הנחיות הפיקוח על הבנקים עד שלושה ימים ממועד הצגתו, ובמקרים מיוחדים אף מאוחר יותר. לעומת זאת במערכת זה"ב הסליקה אינה מותנית בתקופת המתנה בין ביצוע הוראת התשלום לאישורה הסופי; תהליך הביצוע של כל הוראה נמשך זמן קצר בלבד, ומייד עם השלמתו יודע המשתמש במערכת זה"ב כי התשלום שקיבל הוא סופי ואינו ניתן לביטול, ממש כמו תשלום במזומן.

מי שיכולים להפיק תועלת רבה מהשימוש במערכת זה"ב הם מנהלי הכספים והחשבים של כל הגופים והחברות המעבירים ומקבלים בכל יום הוראות תשלום חשובות ודחופות: הגופים המוסדיים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות ביטוח), חברות ומפעלים גדולים ובינוניים, בתי השקעות, ברוקרים פרטיים והעוסקים בהמרות שקל-מט"ח (בצד השקלי של פעילותם).

למקבל תשלום המעוניין לקבל את הכסף מייד, או חושש שהתשלום לא יהיה סופי, כדאי לדרוש מהמשלם להעביר לו את התשלום באמצעות מערכת זה"ב.
מערכת זה"ב מאפשרת גם למשקי הבית לבצע בה עסקאות, למשל:

עסקאות הכרוכות בהעברת טובין כנגד תשלום
בעסקאות של העברת בעלות על נכס, כגון מכירת דירה או רכב
בעסקאות דחופות או בעלות חשיבות מיוחדת לאחד הצדדים ובעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים.
כאשר יש חשש שהמשלם לא יעמוד בהתחייבויותיו.​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/01/2023