הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בנקאות ותשלומים - מידע ושירות לצרכן

מדריכים

 • כרטיס לחיוב מיידי - כרטיס דביט

  כרטיסי החיוב השונים הנם אמצעי תשלום נפוץ בקרב לקוחות רבים. במדריכים הקודמים דיברנו על כרטיס החיוב הנדחה (או בשמו המוכר יותר בישראל – "כרטיס אשראי") ועל כרטיס אשראי מתגלגל.
  כניסה
 • חשבון משותף

  במרבית משקי הבית, בני הזוג מחליטים לנהל את חשבון הבנק שלהם כחשבון משותף כחלק מבחירתם לחיות חיים משותפים.
  כניסה
 • מדריך עמלות

  בחנו את אופי פעילותכם בחשבון העו"ש
  כניסה
 • דוח שנתי מקוצר - ת.ז. בנקאית

  הסברים על סעיפי הדוח, וטיפים שיסייעו לכם בהתנהלותכם הכספית
  כניסה
תלונות בנושא בנקים וחברות כרטיסי אשראי

תלונות בנושא בנקים וחברות כרטיסי אשראי

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים נותנת מענה לכל פונה לבנק ישראל בבקשה למידע או להגשת תלונה על בנק או חברת כרטיסי אשראי. תפקידה העיקרי של היחידה הוא לקדם עקרונות צרכניים שנועדו להבטיח הוגנות במערכת היחסים שבין התאגיד הבנקאי ובין הלקוח ושירות בנקאי הולם. מתוך התלונות והמידע המתקבל ביחידה אנו מאתרים ליקויים רוחביים ופועלים לתיקונם במערכת הבנקאית.
היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית
חשבונות ולקוחות מוגבלים

חשבונות ולקוחות מוגבלים

מדור חשבונות מוגבלים שבפיקוח על הבנקים אחראי על ניהול מערכת מושכי שיקים ללא כיסוי, המנוהלת בבנק ישראל. זאת על פי הסמכויות שהוקנו לו בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981
חשבונות ולקוחות מוגבלים
מידע ואישורים ללקוחות מוגבלים

מידע ואישורים ללקוחות מוגבלים

המדור מרכז את כל המידע על הגבלת חשבונות בנק והגבלת לקוחות הנובעות מהחזרת שיקים ללא כיסוי על ידי הבנקים. וכן מרכז המדור את המידע על אזרחים וחברות שהוגבלו על ידי גופים נוספים מסיבות כדלהלן: א. חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל. ב. אזרחים שהוגבלו בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך איחוד תיקים או במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם לצורך גביית חובות. ג. אזרחים שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים. ד. מסרבי גט שהוגבלו על ידי בית דין רבני.
למידע נוסף

איתור סניפי בנק