הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

בנק ישראל הוא תאגיד סטטוטורי, הכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. על פעילות הבנק חלות גם תקנות חובת המכרזים בהתאמתן לתאגידים שהוקמו בדין. התקשרויות הבנק מפורסמות באתר הבנק, כמו גם פרסומים מקדימים להתקשרויות הפטורות ממכרז. הבנק מנהל רשימות תפוצה שונות, שאליהן ניתן להירשם באתר זה, ולקבל מידע אודות הליכי הרכש. אגף הרכש של בנק ישראל מרכז את כלל הליכי הרכש בבנק וכן את העסקת היועצים בו. מטרת העל של אגף הרכש היא לנהל רכש מקצועי, יעיל ושירותי, המסייע בהגשמת יעדי הבנק וביצירת ערך מוסף ללקוחותיו. אגף הרכש בנוי משתי יחידות ארגוניות ומדור: יחידת מכרזים והתקשרויות המסדירה את ההתקשרויות עם הספקים ומוציאה את כל הזמנות הרכש בארגון; יחידת חשבונות ספקים המרכזת את תהליך הקליטה והאישור של חשבונות הספק והעברתם לתשלום בגזברות הבנק: מדור נסיעות חו"ל כנסים ואירועים האחראי, בין היתר, על נסיעות עובדי הבנק לחו"ל.

סינון

סוג התקשרות
תחום
חיפוש חופשי

מכרזים

2
מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 42/22 לשירותי בקרת איכות ובדיקת תוכנה
  • מחשוב
תאריך פרסום: 13/12/2022
מכרזים פומביים
מועד אחרון להגשה: 31/01/2023
מכרז פומבי ממוכן מספר 12/23 למתן שירותי מדידה
  • לוגיסטיקה ובינוי
תאריך פרסום: 26/01/2023
מכרזים פומביים
מועד אחרון להגשה: 14/02/2023