הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מסלקת השיקים

מסלקת השיקים

מסלקת השיקים סולקת ממסרים הניתנים על גבי נייר.

הממסרים המוצגים על ידי הבנקים במסלקת הנייר עיקרם שיקים, המוצגים והמוחזרים כיום רק בשיטה אלקטרונית. נוסף על כך מוצגים זיכויים וחיובים לא-ממוגנטים – ממסרים ידניים.

מסלקת השיקים פועלת על פי הסכם בין חבריה – התאגידים הבנקאיים בישראל, בנק הדואר ובנק ישראל. חלק מחברי המסלקה פועלים ישירות במסלקה, וחלק מיוצגים בה על ידי בנקים אחרים. גם הבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית הם חברי מסלקה, והם מיוצגים על ידי שני תאגידים בנקאיים בישראל.

מסלקת השיקים מנוהלת על ידי ועד המסלקה, המונה 14 חברים - מחציתם מבנק ישראל ומחציתם מהמערכת הבנקאית. תפקידו העיקרי של הועד הוא להסדיר את העברת הממסרים והסליקות בין הבנקים.

מסלקת השיקים פועלת על פי "כללי המסלקה", המעודכנים מדי פעם בפעם בהתאם להחלטות ועד המסלקה. ועד המסלקה מתכנס תקופתית לדיון בצרכים השוטפים של המסלקה ולעדכון כללי המסלקה בהתאם לצר​​​כים.

הממסרים נסלקים במסלקה בערבו של יום העסקים שבו הם הופקדו בבנקים. הבנקים רשאים לא לכבד ממסרים, ואלה מוחזרים בדרך כלל ביום שלמחרת הפקדתם. החזרות הממסרים נרשמות במועד ההחזרה לפי הערך השוטף ביום ההפקדה. הסליקה הכספית בין הבנקים נרשמת ביום העסקים הבא במערכת זה"ב.