הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מטבעות זיכרון

מטבעות זיכרון

הנפקת מטבעות זיכרון - בהיותו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל הבנק מנפיק גם מטבעות זיכרון, מדי שנה בשנה ולרגל אירועים מיוחדים. הנגיד קובע את צורתם של מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים באישור המועצה המינהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), ולשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לאספנים בארץ ובעולם ולציבור באמצעות חברה משווקת.

בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל התש"ע-2010 שיווק מטבעות הזיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים אחרים המונפקים על ידי בנק ישראל (להלן: המטבעות) יינתן לחברה שתמונה על ידי שר האוצר, בהסכמת הנגיד/ה.

בהתאם להוראות החוק, מינה שר האוצר, מר משה כחלון, בהסכמת הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, את החברה הישראלית למדליות ומטבעות בע"מ (ח.פ. 510298573) יחד עם חברת ג.ר.א.ס עיצובים ושילובים בע"מ (ח.פ. 511567059) כמשווקות שאינן בלעדיות של מטבעות זיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיניסטים, בהנפקת בנק ישראל, שהם הילך חוקי בישראל.

המבקש להתמנות כמשווק של מטבעות זיכרון נדרש להגיש את מסמכי הבקשה המופיעים בלינק הבא:

מסמכי בקשה לשיווק מטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל

בהגשת טופס זה על נספחיו מצהיר המגיש (להלן: המבקש) על הסכמתו לכל תנאי אישור השיווק ולכל האמור במסמכי הבקשה, לרבות כל תנאי הסכם המסגרת (על נספחיו) והשיקולים והנלקחים בחשבון באישור הבקשה על ידי משרד האוצר ובנק ישראל (להלן המזמין) והוא מאשר כי אין לו הסתייגות לגביהם.

חיפוש מטבעות זכרון