הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

4
21/04/2024
סיכום דיוני הריבית
21/04/2024
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש מרץ 2024
01/05/2024
המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2024
07/05/2024
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2024