הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שווקים פיננסיים

ריבית חלון פיקדונות 3.25%
ריבית חלון אשראי 4.25%
ריבית נוכחית
3.75%
מועד ההחלטה הבא: 20/02/2023
אינפלציה
5.3%
ב-12 החודשים האחרונים

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית במטרה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לשם כך הבנק מפעיל כלים מוניטריים שונים: הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פיקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פיקדונות, הנפקות מק"ם, פעולות בשוק הפתוח ומכרזי ריפו.

הכלים ליישום המדיניות המוניטרית

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית במטרה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לשם כך הבנק מפעיל כלים מוניטריים שונים: הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פיקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פיקדונות, הנפקות מק"ם, פעולות בשוק הפתוח ומכרזי ריפו.

שערי חליפין יציגים

שוק המט"ח בישראל הוא השוק שבו  בנקים מסחריים וגופים נוספים סוחרים בשקל מול המטבעות העיקריים. בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשוק המט"ח ויכול לפעול בו בהתאם למדיניות שקובעת הוועדה המוניטרית.
בנק ישראל גם מפרסם את שערי החליפין היציגים של המטבעות העיקריים מול השקל, כשירות לציבור. שערים אלו משמשים אינדיקציה לשערי החליפין בשוק המט"ח.

למידע נוסף על שערי החליפין ושליפת שערי חליפין יומיים ומממוצעים 

שערי חליפין יציגים

עדכני ל: 26/01
שם המטבע שער יציג
עדכני ל: 26/01
שינוי יומי גרף
דולר USD 3.3990 עליה 0.861%
ליש"ט GBP 4.2119 עליה 1.389%
ין JPY 2.6176 עליה 0.762%
אירו EUR 3.7045 עליה 1.1%
נומינלי עדכני ל: 26/01 עליה 0.985%

שוק התלבור

כדי לתמוך ב​​​פיתוחו של שוק הריביות הקצרות (שוק התלבור) הקים בנק ישראל בתחילת 2007 ועדה בין- משרדית – "ועדת ריבית התלבור". מטרתה העיקרית של הוועדה היא להניע את הבנקים המסחריים התורמים לפעול בשוק הבין-בנקאי במחויבות ובשקיפות. לשם כך קובעת הוועדה  את ההגדרות לציטוטים, את התורמים ואת הכללים לחישוב שיעורי הריבית של התלבור ולפרסומם. ועדת ריבית התלבור מורכבת מנציגי שלושה גופים - בנק ישראל, פורקס ישראל, והבורסה לניירות הערך - המשתפים פעולה, תוך שקיפות מלאה ויישום כללים הוגנים בהתאם להתפתחותו של השוק הבין-בנקאי.

למידע נוסף ולריביות התלבור 

ריבית שיר SHIR

ריבית שיר SHIR עתידה להחליף את ריבית התלבור בעסקות נגזרי ריבית, והיא אשר תשמש ריבית ה- Over Night לאותו יום (Same Day Fixing). ההחלטה על החלפת ריבית התלבור תואמת את ההחלטות שהתקבלו במדינות מרכזיות בעולם, שלפיהן ריביות מסוג IBOR יוחלפו בריביות Over Night חסרות סיכון.

למידע נוסף על ריבית שיר SHIR