הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5630
23/07/2024
14 גופים נבחרו לשתף פעולה עם בנק ישראל ב"אתגר השקל הדיגיטלי"
22/07/2024
דוח המדיניות המוניטרית המחצית הראשונה של 2024
22/07/2024
בנק ישראל מברך על אישור תזכיר חוק האיגוח בוועדת השרים לענייני חקיקה
19/07/2024
בנק ישראל מעדכן, כי תקלה טכנית עולמית, בחברת הטכנולוגיה CrowdStrike, מייצרת גם השפעה חלקית על המערכת הבנקאית, אשר מודעת לאירוע ומטפלת בו.
18/07/2024
בנק ישראל העניק רישיון סולק קבוע לחברת "טרנזילה בע"מ", כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק התשלומים והסליקה בישראל
18/07/2024
  • נאומים
כנס נשיאות המגזר העסקי
18/07/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
17/07/2024
דרישת דיווח חדשה למערכת הבנקאית כשלב נוסף בקידום שוק האיגוח בישראל
15/07/2024
  • חומרים בנושאי חקיקה וכנסת
דיווח לכנסת בהתאם לחוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב הוראת שעה – חרבות ברזל
14/07/2024
  • הוראות רגולטריות
הפיקוח על הבנקים מפרסם עדכון של המדיניות והתנאים הכלליים למתן היתרי החזקה בתאגידים בנקאיים, בנותני שירותי תשלום בעלי חשיבות יציבותית ובתאגידי החזקה בהם, לגופים המנהלים כספי לקוחות
11/07/2024
פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים
11/07/2024
  • נאומים
דברי המפקח על הבנקים בכנס סביבה ופיננסים
10/07/2024
בנק ישראל מפרסם להערות הציבור טיוטת הוראה בנושא: "ניהול סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת המידע והגנת הסייבר", שמטרתה ניהול אפקטיבי של סיכון טכנולוגיית המידע
1