הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

ריבית בנק ישראל
4.25%
מועד ההחלטה הבא: 03/04/2023
אינפלציה
5.2%
ב-12 החודשים האחרונים
אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5298
20/03/2023
דברי הנגיד בכנס החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל
20/03/2023
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מפרסמת היום את דו"ח 'מבט סטטיסטי' לשנת 2022
19/03/2023
  • מחקרים
תיבה מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2022: חיסכון עודף בישראל ממשבר הקורונה ואפשרויות השימוש בו
14/03/2023
נסיעת נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון לבאזל בשוויץ
14/03/2023
בנק ישראל מעדכן את הנחיותיו להפעלת מכשירים אוטומטיים להפקדת שטרות
14/03/2023
הפיקוח על הבנקים הטיל קנס אזרחי על בנק הפועלים
13/03/2023
הדיווח התקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית, מחצית ראשונה לשנת 2022
12/03/2023
  • כנסים מצולמים/וובינרים
הפיקוח על הבנקים קיים את מפגש העדכון השנתי בנושא: "אמנת זמינות פיננסית" – אמנה להקלת ההתמודדות הפיננסית של נפגעות אלימות ונשים המצויות בתהליך היציאה ממעגל הזנות שנערך בבניין הבינלאומי בתל אביב
06/03/2023
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2023
06/03/2023
הושלם הניסוי של "פרויקט - "Icebreaker ארכיטקטורה חדשה לתשלומים חוצי גבולות באמצעות מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים
06/03/2023
לרגל יום האישה הבינלאומי ערכה אמש מחלקת תקשורת בבנק ישראל ערב עיון בנושא "נשים מדברות על כסף"
28/02/2023
  • הוראות רגולטריות
עיסוק של תאגידים בנקאיים במתן שירותים בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים
28/02/2023
בנק ישראל - סמינר חינוך פיננסי קידום האוריינות הפיננסית וההכלה הפיננסית בציבור הישראלי בכלל ובחברה הערבית בפרט
1
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/03/2023