הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

ריבית בנק ישראל
4.75%
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
אינפלציה
3.7%
ב-12 החודשים האחרונים
אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5463
04/12/2023
המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי, נשא דברים בכנס אונליין בנושא "המערכת הבנקאית: בעת מלחמה וביום שאחרי"
03/12/2023
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ויו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד נפגשו היום בבנק ישראל בירושלים
30/11/2023
דברי נגיד בנק ישראל בכנס אונליין למשקיעים בנושא "הכלכלה והשווקים הפיננסיים בישראל: ניווט תוך כדי מלחמה"
27/11/2023
  • נאומים
דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות החלטת המדיניות המוניטרית
27/11/2023
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-27/11/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%
27/11/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, נובמבר 2023
26/11/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד ב-1.1%
22/11/2023
הפיקוח על הבנקים מפרסם את היקף דחיות תשלומים במהלך מלחמת חרבות ברזל
21/11/2023
צעד נוסף להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה - בנק ישראל מאפשר לנותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים לבצע מולו עסקאות ריפו
20/11/2023
התייחסות הנגיד פרופ' אמיר ירון להמשך כהונתו לקדנציה נוספת
20/11/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
19/11/2023
סט צעדים לקידום שוק התשלומים ומענה לצרכי השוק בעת מלחמת חרבות ברזל
16/11/2023
נסיעת הנגיד לארה"ב ולשוויץ
1