הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5569
17/04/2024
  • מחקרים
מחקר חדש בבנק ישראל: בורסה לאגרות חוב ממשלתיות ? עדות ממשבר הקורונה
17/04/2024
הקצאת קוד זיהוי לחברת הפינטק הבינ"ל: Remitly בישראל
16/04/2024
החלטה על הפסקת פרסום ריבית התלבור אחרי 30 ביוני, 2025
16/04/2024
המשנה לנגיד: "השקל הדיגיטלי יכול להיות קטליזטור של טכנולוגיה ואמון להגברת התחרות במערכת הפיננסית"
15/04/2024
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א (בדימוס), השופטת צילה צפת מונתה ליושבת ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
11/04/2024
פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים
10/04/2024
בנק ישראל מפרסם להערות הציבור טיוטה לעדכון כללי הבנקאות שמטרתה להיטיב עם לקוחות המערכת הבנקאית
10/04/2024
  • הוראות רגולטריות
חמש שנות פעילות של מערכת נתוני אשראי
08/04/2024
  • נאומים
דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות החלטת המדיניות המוניטרית 08.04.2024
08/04/2024
  • מחקרים
התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2024
08/04/2024
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-08/04/2024 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%
07/04/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2024
07/04/2024
דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור המלחמה
1