הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת נתונים ממוכנים בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)

מספר: H1119
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

אושרה התקשרות עם שירות עיבודים ממוחשבים של רשות המיסים (שע"מ) . היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לצורך ולפי תעריפי שע"מ. תקופת התקשרות: עשר שנים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023