הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת סולר

מספר: H774
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​התקשרות עם החברה, לאספקת סולר בבנייני הבנק, לפי תנאי מכרז חשכ״ל.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016