הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת האינטרנט בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)

מספר: H1128
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים מאשרת אימוץ מכרז מרכזי 10-2021 לאספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת האינטרנט עבור משרדי ממשלה . שם הספק: באזילה בע"מ, סקופר בע"מ, יפעת ויגו בע"מ, זן סיטי טכנולוגיות בע"מ, אבירקון מחקר ופיתוח בע"מ. היקף התקשרות מסקימלי: בהתאם לצורך ולפי תעריפי מכרז חשכ"ל תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023