הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי ייעוץ בתחום ראיית החשבון בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון
IFRS קונסולטינג בע"מ
היקף התקשרות מקסימלי: בסכום שלא יעלה על 100,000 ש"ח לא כולל מע"מ
מועד סיום תקופת התקשרות: בהתאם לתקופת ההתקשרות המאושרת במכרז 8/21
מספר: H1076
תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך עדכון: 29/12/2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022