הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

השתתפות בכנס בינלאומי שנתי של ארגון CEBRA בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1126
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ Central Bank research Association לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 70,000 דולר לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 31.12.2033

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023