הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי בקרה חיצונית על פרויקט השיפוץ והבינוי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון
שם הספק: א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ
היקף התקשרות מקסימלי: 200,000 ש"ח לא כולל מע"מ
מועד סיום תקופת התקשרות: 23 בנובמבר 2023
מספר: H1075
תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך עדכון: 29/12/2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022