הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי מומחה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1097
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך עדכון: 04/05/2023

אושרה התקשרות מטעמי חיסכון ויעילות שם הספק: ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ היקף התקשרות מקסימלי: 390,000 ₪ לא כולל מע"מ מועד סיום תקופת התקשרות: 31.08.2023 או עד להכרזה על זוכה חדש, המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/05/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/05/2023