הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי מומחה עבור מוצרי BI מתוצרת חברת IBM בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1118
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

אושרה התקשרות עם חברת ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ מטעמי יעילות וחיסכון. היקף התקשרות מקסימלי: 590,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 30.06.2024 או עד הסדרת ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023