הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך שירותי ייעוץ לאיפיון מערכת לניהול למידה LMS וייעוץ לכתיבת מכרז למערכת ניהול LMS בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)

מספר: H1093
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון היקף התקשרות כ-50,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2024

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023