הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך תחזוקת מוצרי CITRIX בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1088
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון עם חברת סמארט איקס בע"מ היקף התקשרות: 150,000 דולר לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 05.03.2024

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023