הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא כללי החשבונאות והדיווח המקובלים בארצות הברית בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1100
תאריך פרסום: 08/06/2023
תאריך עדכון: 08/06/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ FTI CONSULTING, INC (ארצות הברית) לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשרות מקסימלי: 220,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2024

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/06/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/06/2023