הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז ממוכן דו שלבי מספר 35/23 לאספקת פתרונות הסברה דיגיטליים

מספר: 35/23
תאריך פרסום: 07/09/2023
תאריך עדכון: 15/11/2023

10.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 02 בנובמבר 2023 בשעה 12:00 16.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 23 בנובמבר 2023 בשעה 12:00. בנוסף, מענה לשאלות הבהרה יפורסם בהמשך 15.11.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה ונוספו נספחים א2 וא3

מועד אחרון להגשה: 23/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/11/2023