הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 14/23 לאספקת מערכת לניהול למידה LMS

מספר: 14/23
תאריך פרסום: 13/07/2023
תאריך עדכון: 22/08/2023

01.08.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17 באוגוסט 2023 בשעה 12:00, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 באוגוסט 2023 בשעה 12:00 22.08.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה ושאלון דרישות אבטחת מידע. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 07 בספטמבר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 07/09/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/08/2023