הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23 לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה למערכת ניהול זהויות (IdM)

מספר: 17/23
תאריך פרסום: 03/05/2023
תאריך עדכון: 15/06/2023

08.05.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17 במאי 2023 בשעה 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 במאי 2023 בשעה 12:00 24.05.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 07 ביוני 2023 בשעה 12:00 31.05.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 15 ביוני 2023 בשעה 12:00 08.06.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה 11.06.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 ביוני 2023 בשעה 12:00 15.06.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 19/06/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/06/2023