הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 21/23 לשירותי ייעוץ לחינוך פיננסי לחברה הערבית

מספר: 21/23
תאריך פרסום: 09/05/2023
תאריך עדכון: 13/06/2023

23.05.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12 ביוני 2023 בשעה 12:00 04.06.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה 06.06.2023- נוסף קובץ מענה שני לשאלות הבהרה 13.06.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 ביוני 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19/06/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/06/2023