הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 24/23 לאספקת שירותי יעוץ בתחום מערכות מידע

מספר: 24/23
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך עדכון: 19/07/2023

12.07.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 03 באוגוסט 2023 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה: 03/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/07/2023