הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 60/23 לאספקת שירותי מיתוג

מספר: 60/23
תאריך פרסום: 12/11/2023
תאריך עדכון: 12/11/2023

מועד אחרון להגשה: 07/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/11/2023