הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 12/23 למתן שירותי מדידה

מספר: 12/23
תאריך פרסום: 26/01/2023
תאריך עדכון: 08/02/2023

08.02.2023- נוסף קובת מענה לשאלות הבהרה

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 14/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/02/2023