הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 16/23 לרישוי ותחזוקת מוצרי קוגנוס מתוצרת חברת IBM

מספר: 16/23
תאריך פרסום: 22/03/2023
תאריך עדכון: 30/04/2023

23.04.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 30 באפריל 2023 בשעה 12:00 30.04.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 03 במאי 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 03/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2023