הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי למאגר BankFocus בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1129
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ Moodys Analytics UK Limited לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 120,000 אירו לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 01.11.2023- 31.10.2026

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023