הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי לעיתונים בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1099
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך עדכון: 04/05/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית שם הספק: הוצאת עיתון הארץ בע"מ היקף התקשרות מקסימלי: 705,000 ₪ לא כולל מע"מ מועד סיום תקופת התקשרות: 31.12.2027

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/05/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/05/2023