הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת לניהול ויישום תהליכי אוטומציה ובקרות על ידי שימוש בטכנולוגיית RPA בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1080
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת Uipath S.R.L ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשרות: כ-350,000 אירו לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2025

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023