הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי ייעוץ לניהול ובניית טקסונומיה לפי תקן XBRL בתחום DPM FULL. ייעוץ בנושא סטנדרטים חדשים לניהול ה-METADATA של נתוני הפיקוח וייעוץ לנושא תהליכי ושיטות הדיווח.

מספר: 10-23
תאריך פרסום: 27/04/2023
תאריך עדכון: 27/04/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת BR-AG prosta spolka akcyjna מתן שירותי ייעוץ לניהול ובניית טקסונומיה לפי תקן XBRL בתחום DPM FULL. ייעוץ בנושא סטנדרטים חדשים לניהול ה-METADATA של נתוני הפיקוח וייעוץ לנושא תהליכי ושיטות הדיווח. לצורך הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 17 במאי 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 17/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/04/2023