הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי סליקה לבנק ישראל, לקוחות בנק ישראל (משרדי ממשלה), שימוש בפלטפורמות תשלומים מיידים לצורך העברת תשלומים בזמן אמת ושימוש בשירות אדי"ב לצורך אימות חשבונות בנק ישראל

מספר: 28-23
תאריך פרסום: 17/10/2023
תאריך עדכון: 17/10/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) לצורך מתן שירותי סליקה לבנק ישראל, לקוחות בנק ישראל (משרדי ממשלה), שימוש בפלטפורמות תשלומים מיידים לצורך העברת תשלומים בזמן אמת ושימוש בשירות אדי"ב לצורך אימות חשבונות בנק ישראל . הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 06 בנובמבר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 06/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/10/2023