הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול והנפקת אמצעי תשלום מתקדמים בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

מספר: H1095
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

אושרה התקשרות עם חברת כאל שזכתה במכרז חשכ"ל 6568-2021 היקף התקשרות בהתאם לשימוש בפועל תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023