הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתוני מסחר ומידע נוסף על שוק הקריפטו ובפרט על נכסים קריפטוגרפים בישראל בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1089
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת ציין אנלסיס כספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות כ-1,500,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות לשלוש שנים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023