הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת נתוני גילוי נאות ונתוני שערי מסחר במסגרת המסחר השקלי, שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית
היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם להיקף הפעילות של בנק ישראל שנסלקת בבורסה לניירות ערך
תקופת התקשרות מאושרת: 31.12.2031
מספר: H1078
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/01/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023