הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע תקשורתי בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת יפעת המכרז למידע תקשורתי בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

היקף התקשרות: כ-2,100,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: חמש שנים

החלטה התקבלה ביום 23 בפברואר 2022
מספר: H1133
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/04/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023