הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי תחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש למבני הבנק בלילנבלום ובאיירפורט סיטי

מספר: 12-22
תאריך פרסום: 14/04/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי תחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש למבני הבנק בלילנבלום ובאיירפורט סיטי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 11 במאי 2022 בשעה 12:00​​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 14/04/2022