הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קיום יום כיף לעובדי הבנק בהתאם לתקנה 3(11)

אושרה התקשרות עם חברת עיר השעשועים בע"מ לצורך קיום יום כיף לעובדי הבנק.
היקף התקשרות מקסימלי: 540,000 ₪ לא כולל מע"מ.
תקופת התקשרות: במהלך 2023
מספר: H1106
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

אושרה התקשרות עם חברת עיר השעשועים בע"מ לצורך קיום יום כיף לעובדי הבנק. היקף התקשרות מקסימלי: 540,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: במהלך 2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023