הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1079
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת אס פי אל תוכנה בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות כ-2,000,000 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023