הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, שירותי מומחה והדרכה לציוד אחסון (storage product) וציוד מחשוב נלווה מתוצרת חברת Hitachi Vantara

מספר: 16-22
תאריך פרסום: 21/08/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברות לצורך רכישה, תחזוקה, שירותי מומחה והדרכה לציוד אחסון (storage product) וציוד מחשוב נלווה מתוצרת חברת Hitachi Vantara. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 08 בספטמבר 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 21/08/2022