הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לפלטפורמת Control M מתוצרת חברת BMC בהתאם לחברת 3(29)

מספר: H1115
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 750,000 דולא לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 31.12.2029

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023