הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מוצרים של צדדים שלישיים המשלימים את פעילות בנק ישראל בענן

מספר: 13-23
תאריך פרסום: 28/05/2023
תאריך עדכון: 28/05/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת AMAZON WEB SERVICES, INC לצורך רכישת מוצרים של צדדים שלישיים המשלימים את פעילות בנק ישראל בענן . הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר ספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 15 ביוני 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 15/06/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/05/2023