הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מוצרים של צדדים שלישיים המשלימים את פעילות בנק ישראל בענן בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1107
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ AMAZON WEB SERVICES INC (המשלימה לספק המקומי) לאחר שנדונה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 4,000,000 ₪ לא כולל מע"מ (עבור ההתקשרות הנוכחית ועבור ההתקשרות עם הספק המקומי). תקופת התקשרות: חמש שנים.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023