הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מכונות, רכישת חלקי חילוף, שירותי תחזוקה למערך ספירת המעות במחלקת המטבע מתוצרת חברת (Suzohapp (Scan Coin

מספר: 02-21
תאריך פרסום: 05/04/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מכונות, חלקי חילוף ושירותי תחזוקה למערך ספירת המעות במחלקת המטבע. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 27 באפריל 2021 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 05/04/2021