הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחים

מספר: H780
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​ההתקשרות עם חברת קורויז'ן טכנולוגיות, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחים. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 06/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016