הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות

מספר: H773
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות ולצורך הרחבתה ליתר מרכזי ההפקה בסניפי הבנק. 

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016