הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT

מספר: 2-16
תאריך פרסום: 25/01/2016
תאריך עדכון: 24/12/2022

​התקשרות  עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT. הטעמים בגינם קבעה המחלקה כי מדובר בספק היחיד בישראל שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחו"ד המצ"ב.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 25/01/2016