הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תמיכה ותחזוקה של רכיבי ORACLE BPEL&OAS בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1094
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת Rimini Street Inc ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשרות כ-100,000 דולר לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2027

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023