הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1062

מספר: H1062
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

וע​דת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/09/2022